Arkeologisk museum på Rhodos

Arkeologisk
'Archaelogical museum,old town Rhodes, Greece' - Rhodos
'Archaelogical museum,old town Rhodes, Greece' Karel Gallas / Shutterstock

Er du klar for en reise til gamle Rhodos og øyene rundt? Arkeologisk museum har siden 1916 holdt til i bygningen til ridderhospitalet, på museumsplassen nær byhavnen. Dette storslåtte og bioklimatiske huset viser arkeologiske funn fra ulike områder av Rhodos. Byggestarten i 1489 stod stormester de Lastic for, for penger fra hans forgjenger Flouvianos, men den ble ikke ferdigstilt før 49 år senere av mesterD 'Aubusson. Den er bygget i gotisk stil, med elementer fra renessansen.

Søyler og gravsteiner

Man finner funn fra antikkens Ialyssos og antikkens Kamiros, skulpturer fra den arkaiske, den klassiske, den hellenistiske og den romerske perioden så vel som mosaiske gulv fra hellenismen fra Rhodos by. Hovedinngangen leder til en indre plass, med en imponerende løve av marmor og mosaisk gulvmateriale fra en tidlig kristen kirke fra det femte århundret før kristus. Oppe finner man skulpturer fra ridderårstiden, så vel som gravlignende søyler med de mer karakteristiske Kritoys- og Timaristas-søylene. I den store pasientsalen finner man gravsteinsskulpturer av riddere, ridderemblemer og romerske sarkofager brukt som gravstein for stormester Kornegian. I spiserommet er det plassert gravsteinskulpturer fra Nisyros.

Skulpturer

På sørsiden av søylehallen er det stilt ut eksempler på av Rhodos- skulpturer fra den arkaiske til den romerske perioden. I hagen er det stilt ut skulpturer som seiersstatuen og søyleskulpturer fra den hellenistiske perioden. I de femten rommene på nordre og vestre side av etasjen er det begravelsessamlinger (vaser og små objekter) fra niende til fjerde århundre før kristus, fra de italienske utgravningene i nekropolis av antikke Ialyssos og Kamiros. Fra pottene står det krukker fra Fikellouron med dyr malt på. I sal 14 og 15 er det stilt ut svart og rød keramikk fra sjette, femte og fjerde århundre før kristus. I samme etasje finner man også åtte edelstener fra den mykenske perioden og sølvmynter fra den hellenistiske epoken.

Archaeological museum of Rhodes at Greece
'Archaeological museum of Rhodes at Greece' - Panos Karas / Shutterstock

Åpningtider: 8:30 til 15:00, unntatt mandager (om vinteren) og 08.00-19.40 tirsdag til søndag, mandager 09.00-15.40 (om sommeren). Inngangspris: 6 euro. Gratis inngang for barn og studenter. Telefon: 22413/65256.